உங்களை வரவேற்கிறேன்

இந்த வலைப்பூவில் நான் படித்ததில் பிடித்ததை அனைவருடனும் பகிர்ந்துகொள்ள விரும்புகிறேன். இது உங்களுக்குப் பிடித்திருந்தால் அதன் பெருமை அதை எழுதியவர்களைச் சாரும்! சிறப்பாக இல்லை என்று கருதினால், அதைத் தேர்வு செய்த நான் பொறுப்பாவேன் !!!

இருந்தாலும்....

0

Posted on : Friday, January 25, 2013 | By : ஜெயராஜன்

மக்கள் நியாயம் தெரியாதவர்கள்.சுயநலவாதிகள்.
இருந்தாலும் அவர்களை நேசியுங்கள்.
நன்மை செய்தாலும் ஏதாவது  உள்நோக்கம் கற்பிப்பார்கள்.
இருந்தாலும் அவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள்.
நீங்கள் வெற்றி அடைந்தால்,உண்மையான எதிரிகளும் தவறான நண்பர்களும் கிடைப்பார்கள் .
இருந்தாலும் வெற்றிக்குப் பாடுபடுங்கள்..
நீங்கள் இன்று செய்யும்  நன்மை நாளை மறக்கப்படும்.
இருந்தாலும் நல்லதே செய்யுங்கள்.
நேர்மை உங்களுக்குத் துன்பம்தான் கொடுக்கும்.
இருந்தாலும் நேர்மையாய் இருங்கள்.
பல ஆண்டின் உழைப்பு ஒரே நாள் அழிக்கப்படக் கூடும்.
இருந்தாலும் தொடர்ந்து உழையுங்கள்.
மக்களுக்கு உண்மையிலேயே உதவி தேவை.
ஆனால்நீங்கள்உதவிசெய்தால்உதைப்பார்கள்.
இருந்தாலும் உதவி செய்யுங்கள்.


தங்களுக்கு இந்த பதிவு பிடித்திருந்தால், புதிய பதிவுகளை மின்னஞ்சல் வழியாக பெற

தங்கள் இமெயில் முகவரி:

Comments (0)

Post a Comment