உங்களை வரவேற்கிறேன்

இந்த வலைப்பூவில் நான் படித்ததில் பிடித்ததை அனைவருடனும் பகிர்ந்துகொள்ள விரும்புகிறேன். இது உங்களுக்குப் பிடித்திருந்தால் அதன் பெருமை அதை எழுதியவர்களைச் சாரும்! சிறப்பாக இல்லை என்று கருதினால், அதைத் தேர்வு செய்த நான் பொறுப்பாவேன் !!!

தெரியுமா?

1

Posted on : Monday, October 22, 2012 | By : ஜெயராஜன் | In :

சூரியனிலிருந்து ஒரு மலையின் உச்சியானது ,பூமியின் நிலப்பரப்பைக் காட்டிலும் அருகாமையில் உள்ளது.அப்படியானால் மலை உச்சியில்தானே வெப்பம் அதிகமாக இருக்க வேண்டும்?மாறாக மலை உச்சியில் வெப்பம் குறைவாக இருப்பதேன்?
சூரியனிலிருந்து பூமிக்கு வெப்பம் வருவதில்லை.சிவப்புக் கதிர்கள்தான் (Infra red rays)வருகின்றன.அந்தக் கதிர்கள் ஒரு பொருளின் மீது படும்போது அந்தப் பொருள் சூடாகிறது.தரையிலிருந்து உயரே செல்லச்செல்ல காற்றின் அடர்த்தி குறைகிறது.அதனால் இக்கதிர்களை உட்கவர்ந்து வெப்பம் உண்டாக்கப் போதுமான பொருள் அங்கு இல்லை.அதனால் அங்கு அவ்வளவு வெப்பம் இருப்பதில்லை.எனவேதான் மலை உச்சிகள் குளிர்ச்சியாக உள்ளன.

தங்களுக்கு இந்த பதிவு பிடித்திருந்தால், புதிய பதிவுகளை மின்னஞ்சல் வழியாக பெற

தங்கள் இமெயில் முகவரி:

Comments (1)

நல்ல விளக்கம்... நன்றி சார்...

Post a Comment