உங்களை வரவேற்கிறேன்

இந்த வலைப்பூவில் நான் படித்ததில் பிடித்ததை அனைவருடனும் பகிர்ந்துகொள்ள விரும்புகிறேன். இது உங்களுக்குப் பிடித்திருந்தால் அதன் பெருமை அதை எழுதியவர்களைச் சாரும்! சிறப்பாக இல்லை என்று கருதினால், அதைத் தேர்வு செய்த நான் பொறுப்பாவேன் !!!

ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள்.

1

Posted on : Friday, December 14, 2012 | By : ஜெயராஜன் | In :

காற்றோடு சண்டை போட முடியுமா?கடலோடு மோதிப் பார்க்க முடியுமா?நம்மால் முடியாத பல விசயங்கள் உள்ளன.நிச்சயமாக நேரிடப் போகின்ற ஒன்றை உங்களால் தடுத்து நிறுத்தி விட முடியுமா?மலையை உடைக்கிறேன் பார் என்று மண்டையை உடைத்துக் கொள்ளலாமா?ஆகவே உள்ளதை உள்ளபடி ஏற்றுக் கொள்வதே சாலச் சிறந்ததாகும்.
நம்மால் தடுக்க முடியாத , மாற்ற முடியாத மற்றும் புரிந்து கொள்ள முடியாத விசயங்கள் உலகில் நிறைய உள்ளன.நம்மால் மாற்ற முடியாதவைகளுக்கு எதிராக ஏன் போரிட வேண்டும்?தனது கட்டுப் பாட்டிற்கு மீறி நடக்கக் கூடியவைகளை ஏற்றுக் கொள்ளப் பழகிக் கொள்ளுங்கள்.தனது நிகழ் காலக் குறைகளையும்,பிறரும் தங்களது குறைகளுடனேயே வாழ்கிறார்கள் என்ப தையும் ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள் .எதை நீங்கள் தவிர்க்க முடியாதோ,எதை நீங்கள் மாற்றமுடியாதோ,அதை அப்படியே ஏற்றுக் கொள்ளுதல் வேண்டும்.

தங்களுக்கு இந்த பதிவு பிடித்திருந்தால், புதிய பதிவுகளை மின்னஞ்சல் வழியாக பெற

தங்கள் இமெயில் முகவரி:

Comments (1)

உண்மை. மாற்ற முடியாததை மாற்ற முயற்சித்து ஏமாற்றமடைகிறோம்.

Post a Comment